Vesna Čerfalvi

Rukovoditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Obrazovanje

1987. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv doktora medicine,
1996. godine stekla naziv specijaliste patološke anatomije,
2002. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila znanstveni magistarski rad pod nazivom „Prognostička vrijednost glikoproteina CD 44 u duktalnom invazivnom karcinomu dojke“ i stekla akademski stupanj magistra znanosti,
2016. godine na međunarodnom sveučilištu Libertas završila Sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu,
2017. godine stekla naziv primariusa

Radno iskustvo

do 1989. godine Dom zdravlja Orahovica – kao liječnik opće prakse
od 1989. do 2012.godine Opća bolnica Našice
– liječnik sekundarac na Kirurškom odjelu, uključujući i vrijeme Domovinskog rata,
– liječnik patolog,
– od 2003. do 2011. godine ravnatelj OB Našice,
od rujna 2012. godine do 2015. godine HZZO
od 2015 godine do danas KBC Sestre milosrdnice,
na dužnosti rukovoditelja Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
POPIS ČLANSTVA STRUČNIH I STRUKOVNIH UDRUGA I INSTITUCIJA
član HLZ, Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja,
član Hrvatskog društva za kvalitetu i Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite,
predsjednica Podružnice Našica HLZ-a u razdoblju od 2002. do 2006. godine