Doc.dr.sc. Vesna Ramljak, dr.med.

Voditeljica Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju-lokacija Ilica, Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice.

KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore

Životopis

Doc. Ramljak je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986 g. Završila je specijalizaciju iz kliničke citologije. Voditeljica je Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju-lokacija, Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice. Doktorirala je 2010. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Završila je četiri stručna poslijediplomska studija: Ultrazvuk u gastroenterologiji , Klinička citologija, Menagement u zdravstvu i Patologija te poslijediplomski tečaj “”Umijeće medicinske nastave”” pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu (2010. godine). Znanstveni poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu završavila je 2003. godine.
Naziv primarijus stekla je 2006.g. Docent je medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i viši nastavnik na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu, kao predavač na poslijediplomskom studiju «Klinička citologija», «Patologija i citologija», te u trajnoj izobrazbi citoskrinera, koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.
Aktivni je sudionik domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija i sastanaka.Objavila je 31 rad (10 u current contents).
Educirala se i usavršavala u vrhunskim svjetskim klinikama s kojima i dalje surađuje; u Institut Currie u Parizu, Ullevaal Hospital, Oslo, itd.