Viktor Peršić

Ravnatelj bolnice

Thalassotherpia Opatija - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

Životopis

Prof.dr.sc. Viktor Peršić., rođen je 1967. godine u Rijeci. Na Medicinskom fakultetu-Sveučilište u Rijeci diplomirao je 1991. godine. Specijalist interne medicine postao je 1999., a specijalist kardiolog 2009. godine. Od tada kontinuirano radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma-Thalassotherapia Opatija gdje obnaša funkciju ravnatelja bolnice, predstojnika Klinike i pročelnika Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu. U stručnom radu, uz trajnu edukaciju u vrhunskim europskim kardiološkim institucijama (Kardiološki institut Sveučilišne bolnice Bologna, Sophia Antipolis Heart House Nica, Hammersmith Hospital London, Sveučilišna bolnica Essen), niz godina djeluje u sveobuhvatnoj neinvazivnoj kardiološkoj dijagnostici s posebnim naglaskom na transtorakalnoj i transezofagusnoj ehokardiografiji. Pod vodstvom profesora Peršića, kardiološka djelatnost Thalssotherapije značajno je unaprijedila opseg i kvalitetu usluga, stekla prepoznatljivost u stručnim krugovima uz poseban naglasak na razvoju novih službi među kojima se ističe osnivanje Centra za oslikavanje u kardiologiji, Laboratorija za kateterizaciju srca te Centra za estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju. Predsjedao je organizacijskim odborima u tri hrvatska ehokardiografska simpozija s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivan član Hrvatskog kardiološkog društva i njegovog Upravnog odbora i predsjednik Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila.