Zlatko Kožar

CURRICULUM VITAE

Zlatko Kožar je rođen 1982. godine u Novom Mestu (Slovenija). Upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u
Rijeci 2000. godine te diplomirao 2006. godine s prosjekom ocjena 4,5. Nagrađen je Dekanovom nagradom
za najboljeg diplomiranog doktora medicine u akademskoj godini 2006/2007.. Dobitnik je stipendije
Ministarstva znanosti i tehnologije ‘’A’’ kategorije za osobito nadarene redovite studente, a 2006. godine mu
je dodijeljena i Nacionalova ‘’Top stipendija za top studente’’. Po završetku studija je završio pripravnički
staž u KBC „Rijeka“. Specijalist je obiteljske medicine. 2021. godine upisao je poslijediplomski specijalistički
studij Menadžment u zdravstvu, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ravnatelj je zdravstvene
ustanove u Zadru registrirane za obavljanje djelatosti obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske
djece.