Izv.prof.dr.sc. Kristina Fišter

Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

O predavaču

Kristina Fišter je izvanredna profesorica istraživačke metodologije i medicinske informatike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. Bila je urednica za originalna znanstvena istraživanja u časopisu BMJ od 2005. do 2019. godine. Trenutno je urednica za originalna znanstvena istraživanja u časopisu Canadian Medical Association Journal. Sudjeluje u odborima i radnim skupinama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i strukovnih društava među kojima i Europske federacije za medicinsku informatiku. Kao istraživačica, od 2002. godine radi na projektima koji obuhvaćaju nacionalnu zdravstvenu anketu, studije povezivanja registara, infodemiologiju, journalologiju, kvalitativna istraživanja i međunarodne suradnje u sekundarnoj uporabi zdravstvenih podataka.