Doc.dr.sc. Kristina Fišter

Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

O predavaču

Kristina Fišter je doktorica medicine, asistentnica – znanstveni novak na Školi narodnog zdravlja A. Štampar, pridruženi urednik British Medical Journala, kao i studentica poslijediplomskog studija Informacijske znanosti (stupanj magistar znanosti) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu usavršavala se za područje Informacije u medicini, a na britanskom York Universityju i područje Kritičke procjene znanstvenog rada, metodologiju sustavnih pregleda. U inozemstvu se obrazovala i za znanstveno pisanje, organizaciju i praksu znanstvenog izdavaštva i uredništva, principe zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima/činjenicama te druga područja svoga rada.