Bioetika i ljudska prava

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje s osnovama bioetike, zakona procedura rješavanja pravnih pitanja.

Što ćete naučiti…

Znanja i vještine kako osigurati da institucija bude organizirana i da djeluje u skladu sa odgovarajućim zakonima, pravilima i legalnim standardima, da izbjegava nepotrebnu pravnu izloženost i podložnost koja pogađa financijske izvore, zaposlenike, reputaciju i legalni status, da poštuje prava pacijenata i drugih korisnika usluga institucije te da ima ustrojenu proceduru za prepoznavanje i rješavanje pravnih pitanja na pošten i ekonomičan način.