Farmaceutska medicina: Lijekovi od istraživanja do korisnika

Redovni predavači Stjepan Orešković

Okvirni sadržaj predmeta

Filozofija i organizacija farmaceutskih istraživanja. Glavni inovativni koraci u otkrivanju, mijenjanju, procjeni i patentiranju novih kemijskih i bioloških spojeva. Komuniciranje s kupcima (zdravstveni profesionalci): Informacije, promocija ili obrazovanje? Istraživačke brošure prije faze marketinga; propisivanje informacija nakon marketinga za liječnike, ljekarnike i bolesnike, priprema, pregled i revizija tih dokumenata. Direktive, pravila postupanja i odgovornosti za proizvod. Promotivna politika i procedure. Promidžba i mail etika, kontrola i odobravanje. Ugovorni aranžmani s istražiteljima i ugovornim istraživačkim organizacijama. Aktivnosti za poboljšanje sigurnosti lijeka, postmarketing, praćenje i donošenje odluka, naučenih lekcija iz prethodnih problema • Komercijalna posljedice pogrešaka u istraživanju i kreairanju novih lijekova: financijske, image kompanija, korporativni stavovi. Komunikacija s medijima u slučaju krize, formuliranje planova.