Farmaceutska medicina: Lijekovi od istraživanja do korisnika

Okvirni sadržaj predmeta

Filozofija i organizacija farmaceutskih istraživanja. Glavni inovativni koraci u otkrivanju, mijenjanju, procjeni i patentiranju novih kemijskih i bioloških spojeva.

Komuniciranje s kupcima (zdravstveni profesionalci): Informacije, promocija ili obrazovanje?

Istraživačke  brošure prije faze marketinga;  propisivanje informacija nakon marketinga za liječnike, ljekarnike i bolesnike, priprema, pregled i revizija tih dokumenata. Direktive, pravila postupanja i odgovornosti za proizvod.

  • Promotivna politika i procedure. Promidžba i mail etika, kontrola i odobravanje.
  • Odgojno-obrazovne sastanci, sastanci i sponzorirane publikacije.
  • pravna podloga za licenciranje istraživanja, na patentiranje spojeva. Odšteta istražiteljima i institucijama. Etički postupak pregleda i suglasnosti postupci u biomedicinskim istraživanjima.
  • Ugovorni aranžmani s istražiteljima i ugovornim istraživačkim organizacijama.

Sigurnost lijekova

  • Aktivnosti za poboljšanje sigurnosti lijeka, postmarketing, praćenje i donošenje odluka, naučenih lekcija iz prethodnih problema
  • Globalna procjena sigurnosti lijekova, uključujući rizične benefite.Regulacija zahtjeva za farmakovigilancu: Velikoj Britanija, Europa i SAD-a, Međunarodna harmonizacija,

• Komercijalna posljedice pogrešaka u istraživanju i kreairanju novih lijekova: financijske, image kompanija, korporativni stavovi. Komunikacija s medijima u slučaju krize, formuliranje planova.