Farmaceutska politika i upravljanje

Redovni predavači Stjepan Orešković

Okvirni sadržaj predmeta

Problematika farmaceutske politike i organizacije zakonodavnih tijela uprave u vodećom državama EU, kroz komparativnu
analizu između glavnih država EU. Tržišni promašaji u farmaceutskom sektoru, kroz složenost zakonske regulative i proces donošenja odluka.

Što ćete naučiti…

Savladavanje problematike farmaceutske politike i organizacije zakonodavnih tijela uprave u vodećom državama EU, kroz komparativnu analizu između glavnih država EU.
Problematike vezana uz farmaceutski propise.
Sposobnosti za usporedni pregled farmaceutske politike i upravljanja i glavnim EU državama kroz: ciljeve vezane uz potrošnju, nadoknadu štete, cijene,
Distribucija i djelovanje na ponašanje vezano uz izdavanje recepata.