Farmaceutska politika i zdravstveno tržište

Redovni predavači Prof.dr.sc. Robert Likić

Okvirni sadržaj predmeta

Distribucija, kontrola nabavka i uporaba lijekova. Kreiranje troškova, učinkovitosti.

Što ćete naučiti…

Kompetencije pribavljanja, distribucije, kontrole I nadziranje nabavke i uporabe lijekova kako bi pacijentu terapija lijekovima bila primjerena, sigurna i troškovno učinkovita te kako bi ostvarila očekivanja pacijenta, liječnika i farmaceuta. Baratanje informacijama, produktima i rezultatima, koju društvo zadužuje za sigurnu i primjerenu uporabu lijekova.