Globalno javno zdravstvo

Okvirni sadržaj predmeta

Kolegij će se baviti četirima ključnim aktivnostima: Metode za spoznaju i izvještavanje o zdravstvenim potrebama određene populacije; Razvijanje zdravstvene strategije koja će objediniti preventivne i kurativne sadržaje; Rastuća uloga javnozdravstvenih i drugih zdravstvenih profesionalaca u evidence-based područjima; Reforma javnozdravstvenog sustava kako bi odgovorio navedenim izazovima.

Što ćete naučiti…

Kompetencija za planiranje strateškog menadžmenta zdravstvene službe, javnozdravstvenih potreba, unapređenja zdravlja i zaštite okoliša, u donošenju strateških odluka koje se tiču budžetnih odgovornosti i daju sustavne odgovore na potrebe zdravstva.