Investiranje u zdravlje i nove zdravstvene tehnologije

Redovni predavači Professor Josko Silobrcic

Okvirni sadržaj predmeta

Teoretska razmatranja vezana uz investicije , uvođenje koncepta investiranja u ljudski i društveni kapital. Odnos rasta i ljudskog kapitala. Razlika između ekonomske I financijske procijene Upoznavanje s DCF tehnikom za prikaz investicijske odluke
Uloga privatnog sektora I doprinos privatnog kapitala u financijskom investiranju u zdravstvenu zaštitu.

Što ćete naučiti…

Razvijanje senzibiliteta za investiranja u zdravstvo, kao sredstva za postizanje ekonomskog rasta. Baratanje metodama za procjenu investiranja. Upotreba analize smanjenog protoka novca u procjenu ulaganja. Polaznik također treba steži znanja i vještine za procjenu ulaganja.