Konflikt menadžment

Okvirni sadržaj predmeta

Sukobi s autoritetom i sukobi funkcija, rješavanje konflikta, upravljanje konfliktnim situacijama

Što ćete naučiti…

Sposobnost rješavanja konflikta tako da rukovoditelj nametne rješenja ili putem kompromisa. Poznavanje najčešćih uzroka i učinaka sukoba (nejasna struktura autoriteta, sukobi interesa, osobni sukobi, razlike u poimanju ciljeva grupe i ciljeva organizacije, konkurencija za pridobivanje resursa, loša koordinacija aktivnosti unutar firme).
Upravljanje konfliktnim situacijama , koje mogu proizvesti probleme u komuniciranju.