Odabrani zdravstvenostatistički podaci o stanovništvu

Okvirni sadržaj predmeta

Zdravstveni podaci, zdravstvene baze podataka, zdravstveni registri, Korištenje zdravstvenih informacija i podataka-primjer registar za rak, Korištenje i pouzdanost zdravstvenostatističkih podataka, Izrada analiza i interpretacija rezultata o zdravstvenom stanju populacije, Epidemiologija i zdravstveni indikatori, Informatika i Internet u javnom zdravstvu, Tehnologija i dizajn istraživanje bolesti i zdravlja

Što ćete naučiti…

Sposobnost organizacije i dizajniranja istraživanja bolesti i zdravlja. Sposobnost korištenja baza podataka, informacija i podataka. Sposobnost kritičkog promatranja pouzdanosti javnozdravstvenim informacija i podataka, Sposobnost tumačenja i izrade analize i interpretacije rezultata o zdravstvenom stanju populacije, Sposobnost uporabe informacijsko komunikacije tehnologije u upravljanju i korištenju podatak i informacija