Osnove financiranja i računovodstva za zdravstveno upravljanje

Okvirni sadržaj predmeta

Odnos između financiranja i obračunavanja, dioničara i direktora, donošenja financijskih odluka, financiranja, investiranja, razdvajanja, definicija i konvencija obračunavanja, problemi s uporabom računovodstvenih informacija pri donošenju odluka, proporcionalne analize, primjena računovodstvenih proporcija u predviđanju financijskih pogrešaka, troškovno obračunavanje i menadžment kontrolnih koncepata i njegova uporaba u organizaciji zdravstvene službe.

Što ćete naučiti…

Studenti stječu praktična i teoretska znanja o osnovama financiranja I proračuna za potrebe analize, kapitalnih ulaganja, implementacije i pregleda investicijskih projekata, investicijskih ulaganja i strateška planiranje, uporaba vjerojatnosti, očekivana vrijednost, odnos prema riziku i očekivanoj vrijednosti, očekivana vrijednost/varijabilni kriteriji.