Osnove pisanja znanstvenog rada i Cochrane Sistematski Pregled

Okvirni sadržaj predmeta

Tijekom ovog kolegija studenti će dobiti osnovne informacije za planiranje istraživanja i pisanje znanstvenih projekata ili članaka u biomedicinskim i ostalim istraživanjima.
Cochrane kolaboracija je jedinstvena svjetska neprofitna organizacija čiji je cilj pomoći u donošenju informiranih odluka za sve oblike zdravstvene skrbi pripremanjem, održavanjem i promicanjem dostupnosti sustavnih preglednih članaka o učincima zdravstvenih intervencija. Obzirom da se sustavni pregledni članci zasnivaju na zahtjevnoj metodologiji, zadatak Cochrane kolaboracije je da izbjegava dupliciranje, potiče autore da obnavljaju vlastite pregledne članke, promiče svoje resurse i pruža podršku autorima preglednih članaka.
Cochrane sustavni znanstveni pregledi najbolji su izvor medicinskih podataka baziranih na utvrđenim znanstvenim činjenicama. Sustavni pregledni članak je pregled literature fokusiran na jedno pitanje, a koji pokušava identificirati, procijeniti, izabrati i sintetizirati sve visoko-kvalitetne znanstvene dokaze relevantne za postavljeno pitanje. Sustavni pregledni članci visoko-kvalitetnih randomiziranih kontroliranih pokusa su ključni za medicinu utemeljenu na dokazima. Razumijevanje sustavnih preglednih članaka i načina na koji se mogu implementirati u praksu danas je nužno za sve profesionalce zaposlene u zdravstvu. Sustavni pregledni članci mogu sadržavati meta-analizu, statističku metodu koja kombinira rezultate više različitih studija, ali isto tako postoje i sustavni pregledni članci kod kojih meta-analiza nije prikladna zbog niza razloga.
Uz Cochrane pregledne članke, Cochrane knjižnica pruža i druge izvore pouzdanih informacija: druge sažetke sustavnih pregleda, procjene tehnologije, ekonomske procjene te individualna klinička ispitivanja – svi raspoloživi dokazi su sakupljeni na jednom mjestu. Cochrane knjižnica sadrži slijedeće resurse: Cochrane bazu sustavnih preglednih članaka (engl. Cochrane Database of Systematic Reviews), Bazu sažetaka preglednih članaka o učincima (engl. Database of Abstracts of Review of Effects), Cochrane središnji registar kontroliranih pokusa (engl. Cochrane Central Register of Controlled Trials), Registar Cochrane metodologije (engl.Cochrane Methodology Register), Bazu procjena zdravstvene tehnologije (engl. Health Technology Assessment Database) i Bazu ekonomskih evaluacija Nacionalne zdravstvene službe (engl. National Health Service Economic Evaluation Database).

Cilj kolegija je :
⦁ sintetizirati dosadašnje znanje o znanstveno istraživačkom radu
⦁ upoznavanje s povijesti i razvojem Cochrane collaboration
⦁ upoznavanje s povijesti i razvojem Cochrane collaboration knjižnice
⦁ upoznavanje s metodologijom izrade Cochrane sustavnog pregleda
⦁ upoznati studente po čemu se razlikuju obični sistematski pregledni članci od Cochrane sustavnih pregleda
⦁ upoznati ih s načinom istraživanja Cochrane collaboration baze
⦁ upoznati ih s koracima do objavljivanja Cochrane sustavnog preglednog članka

Što ćete naučiti…

Izrada znanstvenog rada a osobito Cochrane sustavnog pregleda pruža priliku studentu da stekne ne samo stručnu i metodološku ekspertizu, nego i da razvije sposobnost učenja i rješavanja problema pomoću kritičkog i analitičkog razmišljanja. Te sposobnosti smatraju se ključnim generičkim i prenosivim vještinama potrebnim budućim istraživačima.