Poslovno komuniciranje i poslovni stil

Okvirni sadržaj predmeta

Usvojiti preporučeno poslovno ponašanje u funkciji unapređenja poslovanja te prikaz najčešćih protokolarnih situacija u poslovnoj komunikaciji menađera.
Društveni bonton – suvremeni poslovni bonton; značenje, principi, pravila. Ophođenje na radnom mjestu, poslovnom razgovoru, dopisivanju.Hijerarhija. Protokol ustanove, ministarstava i vlade. Kodeksi i pravila. Osnovni poslovni protokol: proslave, prigodne svečanosti, posjeti delegacija, domjenci i poslovni ručkovi,službena putovanja, čestitanja. Prijem i briga o važnim gostima. Neverbalne komunikacije. Specifičnosti komunikacije s partnerima različitih kultura. Elementi odnosa s javnošću.

Što ćete naučiti…

Upoznavanje polaznika postdiplomskog studija s osnovama dobre komunikacije na radnom mjestu menađera, u saobraćaju s institucijama i pojedincima na svim razinama te poslovnim suradnicima.