Statističke i epidemiološke osnove upravljanja kvalitetom zdravstvene skrbi

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove biostatistike i epidemiologije, Osnovni biostatistički i epidemiološki koncepti

Što ćete naučiti…

Savladavanje osnovna biostatistike i epidemiologije i primjena u menadžmentu kvalitete zdravstvene skrbi. Osnovni biostatistički i epidemiološki koncepti, korištenje IT pomoćnih tehnika učenja, interaktivne rasprave koje zahtijevaju sudjelovanje polaznika, posebno pri iznošenju njihovih iskustava o uporabi biostatistike i epidemiologije u učinkovitijem upravljanju procesima i rezultatima zdravstvenih djelatnosti sa stanovišta kvalitete.