Stres menadžment

Redovni predavači Prof.dr.sc. Marina Ajduković

Okvirni sadržaj predmeta

Što je to stres, razliku između eustresa i distresa, mehanizme i procese kojima se stres odvija, o vrstama stresora i stresnih reakcija, o odnosu ličnosti i stresa, o utjecaju stresa na zdravlje i ponašanje, mjere uspješnijeg svladavanja stresa i zaštitu od distresa, NLP i AT

Što ćete naučiti…

Kompetencija za upravljanje i kontrolu stresa, pored općih znanja iz medicine stresa, poseban naglasak bit će na odnosu stres i posao, te stres i upravljanje (rukovođenje), kao i na mjerama uspješnijeg svladavanja stresa i zaštitu od distresa. Posebno će biti obrađene teme mobbinga i sindroma sagorjelosti na poslu («burn out» sindrom). Studenti će se upoznati s tehnikama relaksacije (autogeni trening, mišićna relaksacija, disanje, itd.), te kognitivno-emocionalno-bihejvioralnim tehnikama uključujući neurolingvističko programiranje i autohipnozu.