Upravljanje javnozdravstvenim programima – mentalno zdravlje

Redovni predavači Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek

Okvirni sadržaj predmeta

Inpatient Mental Health Services, Alternatives to Inpatient Treatment, Personnel Characteristics of Mental Health Administration
Kolegij omogućuje uvid u psiho-socio-ekonomske i bihejvioralne odrednice zdravlja, metodologiju provođenja istraživanja kojima se određuju nacionalni, regionalni i županijski zdravstveni prioriteti i izradu programa promicanja zdravlja na svakoj od navedenih razina, kao i način njihove implementacije i evaluacije pomoću interdisciplinarng, musltisektorskog principa rada u promicanju zdravlja. Razradit će se metodologija procjene djelotvornosti pojedinih zdravstvenih prioriteta. Obradit će se teorije očuvanja zdravlja. Poseban naglasak bit će stavljen na diseminaciju informacija putem medija

Što ćete naučiti…

Sposobnost organizacije Službe za mentalno zdravlje na najbolji suportivni način, kao najmanje restriktivna, usklađena s prirodom i intenzitetom poremećaja. Kompetencija za savjetovanja za vanjske pacijente o dnevnim problemima i intervencijama, za one u kriznim situacijama koje uključuju prijetnje drugima i dugoročnu skrb za perzistentne ili kronične poremećaje koji zahtijevaju kontinuiranu psihološku, vokacijsku i rezidencijalnu skrb.
Korištenje teorija i metoda iz psihologije, sociologije, antropologije, epidemiologije i drugih disciplina koje zajedno pridonose kvalitetnijem razumijevanju načina na koji se zdravlje stanovništva može očuvati i poboljšati. Posebna važnost je ocjena i procjena mogućeg djelovanja na pojedine odrednice zdravlja ili zdravstvena pitanja te interdisciplinarno, multidisciplinarno djelovanje, kao jedina uspješna metoda implementacije programa promicanja zdravlja.