Upravljanje resursima u zdravstvu

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u Case Study, Što je Case Study?, Case struktura, Proces, Odabir case site, Kontakti s kompanijom, Inicijalna posjeta, Okviri za Case, Intervjuiranje, Pisanje i uređivanje Case Study, Upravljanje odnosom sa kompanijom domaćinom, Objavljivanje Case Study, Uobičajeni problemi, Završna opaska: zašto ja to činim?

Što ćete naučiti…

Motivacija, slušanje, rad sa podređenima, rad sa sebi ravnima, rad s pretpostavljenima, rad s medijima i javnošću, rad s ponuđačima izvana. Identifikacija stranke, razumijevanje njezina ponašanja, istraživanje stranke, predviđanje i utjecanje na ponašanje stranke, motivacija, percepcija, stvaranje stava i komunikacija, modeli komunikacije, produktivna i marketinška komunikacija, cijene i marketinška komunikacija, distribucija i marketinška komunikacija, promotivne aktivnosti, marketing mix, masovne komunikacije, osobna prodaja, odnosi s javnošću, publicitet, institucionalna propaganda i image.Polaznici će razviti marketinški plan od koncepcije, preko analize do povratka investicije. Više će marketinških tehnika biti upotrijebljeno, uključujući marketing za višekulturalnu populaciju i za žene.