Zdravstvena komunikacija i komunikacija s medijima

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove komunikacije, definicija zdravstvene komunikacije, definicija odnosa s medijima i javnošću u zdravstvu, , što je medijski nastup, stvaranje imidža u medijima i javnosti, uloga medija i novinara u zdravstvenom komuniciranju, specifičnost novinarstva u zdravstvu, uloga glasnogovornika u zdravstvenim institucijama, komuniciranje u kriznim situacijama, senzacionalizam i stigmatizacija u medijima.

Što ćete naučiti…

Kompetencije za komuniciranje s medijima: komunikacijske vještine, kako ostvariti uspješan medijski nastup (intervju za radio, TV, tiskane medije), kreiranje poruka, bridging – premošćivanje, unaprjeđenje suradnje s medijima (pro-aktivni pristup). Studenti će naučiti kako koristiti pomagala u komunikaciji s medijima (priopćenje, najava, pregled podataka, konferencija za novinstvo).