Zdravstveni informacijski sustavi kao potpora odlučivanju u zdravstvu

Okvirni sadržaj predmeta

Tehnološki menadžment kroz analizu trajanja IT, arhitekture IT, sustavne integracije, standarda. Implikacije zdravstvene skrbi i utjecaj IT na kvalitetu, troškove, operacionalizaciju. Management Principles, Organizational Role, Organizational Relationship, Planning and Managing Information Systems, Resorce Requirements, Quality Management.

Što ćete naučiti…

Upoznavanje i upravljanje informatičkim sustavom koji može osigurati pravovremene, točne i relevantne informacije za bolničku upravu i osoblje, kako bi se unaprijedio proces menadžerskog donošenja odluka, promovirala kvalitetna briga za pacijente, unaprijedila efikasnost operacija, kontrolirala uporaba institucionalnih izvora i potpornih sustava kroz organizaciju. Sposobnost uspostavljanja IT veza sa businessom, planiranjem i upravljanjem. Tehnološki menadžment kroz analizu trajanja IT, arhitekture IT, sustavne integracije, standarda.