Znanstvene osnove upravljanja zdravstvenim sustavima

Okviri sadržaja predmeta

Upravljanje kvalitetom i upravljanje bolnicama, Uvođenje planiranja, procedura, funkcija, odjelne suradnje. Troškovi loše prakse i upravljanje. Projekcije opsega i produktivnosti, zahtjeva osoblja, kompenzacijskih troškova i modela, budžetski i naplatni scenariji, programski ciljevi, indikatori za mjerenje programskih rezultata. Sagledavanje financijskih i kliničkih ostvarenja, prepoznavanje mogućnosti i određivanje korektivnih akcijskih planova: Prikaz Projekta Koprivnica.

Što ćete naučiti…

Povezanost medicine utemeljene na dokazima i upravljanja zdravstvenim sustavima. Koji su prevladavajući koncepti u svijetu. Primjeri vodećih institucija koje provode EMB u upravljanju zdravstvenim sustavima i institucijama. Na koji način Porterov model Value based competition povezuje evidence based medicine i evidence based practice. Primjer strategije upravljanja makro-sustavom: Njemačka. Primjer slučaja mikro strategije: Demencija. Utvrđivanje kliničkih podataka i troškova bolničkih programa u odnosu na bolničko osoblje i društvene norme. Evaluacijske liste za utvrđivanje bolničkih programa i uvjeta u bolnicama. Unapređenje produktivnosti osoblja. Izvještaji o nadzoru bolničkih programa (HPMR). Analiza Hrvatskih bolničkih standarda: Kako se mogu koristiti pri upravljanju bolnicom? Kako pripremiti bolnicu za proces akreditacije? Standardi kao poticaj kvalitete skrbi