Prof.dr.sc. Ivana Božičević

Medicinski fakultet

O predavaču

Ivana Božičević na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 2000. godine vodi Suradni centar SZO za praćenje epidemije HIV-a, dok je radila i na epidemiološkim istraživanjima i prevenciji HIV-a za SZO i druge agencije UN-a u preko 20 zemalja Afrike, Bliskog Istoka i Istočne Europe. Doktorirala je 2005. godine na javnom zdravstvu na London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, a javno zdravstvo specijalizirala 2008. godine