Izv.prof.dr.sc. Sanja Musić Milanović, dr.med., spec. epidemiolog

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo

O predavaču

Rođena sam u Zagrebu gdje sam završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila sam međunarodni poslijediplomski studij „Master in Public Health Methodology” na Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médecine, Ecole de Santé Publique, gdje sam stekla zvanje magistra znanosti. Doktorirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temi „Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj”. U nastavno-znanstvenom sam zvanju docenta u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svojem profesionalnom radu bavim se epidemiologijom i promicanjem zdravlja. Voditeljica sam Službe za promicanje zdravlja i Referentnog centra ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja. Voditeljica sam Nacionalnog programa promicanja zdravlja Živjeti zdravo. Predstavnica sam Republike Hrvatske u Radnoj grupi Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju debljine i Europske radne grupe na visokoj razini za prehranu, tjelesnu aktivnost i prevenciju debljine. Voditeljica sam projekta Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI. Objavila sam 21 izvorni znanstveni rad u CC časopisima.