Izv.prof.dr.sc. Tea Vukušić Rukavina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Katedra za medicinsku sociologiju i zdravstvenu ekonomiku

O predavaču

Izv.prof.dr.sc. Tea Vukušić Rukavina docentica je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te pomoćnica ravnatelja za zastupanje zdravlja i odnose s javnošću Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Svoju je doktorsku disertaciju “Razvoj mjernog instrumenta za procjenu stigmatizacije duševnih smetnji u tiskanim medijima” pod mentorstvom prof. dr. sc. Stipe Oreškovića uspješno obranila 2011. godine te stekla akademski stupanj doktora medicinskih znanosti, a godinu dana kasnije položila je i specijalistički ispit iz psihijatrije. Profesorice je na Katedri za medicinsku sociologiju i zdravstvenu ekonomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od lani pak i pomoćnica ravnatelja za promociju zdravlja i odnose s javnošću „Andrije Štampara“. Njezin su interes promocija i prevencija mentalnog zdravlja, stigma duševnih bolesti, psihološka patnja populacije, odnos medija i zdravstva te socijalni marketing. Unatrag 16 godina Tea je jedan od direktora tečaja Mediji i zdravlje koji svake godine okuplja najrelevantnije novinare koji prate zdravstvo, zdravstvene i javno-zdravstvene stručnjake te političare i osobe koji odlučuju o zdravstvenim pitanjima.