Dr.sc. Daniel Unić

O predavaču

Dr. sc. Daniel Unić mladi je kardijalni kirurg u KB Dubrava, koji je kao liječnik-istraživač radio i u bostonskom kardiokirurškom laboratoriju Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School. Supspecijalizaciju iz kardijalne kirurgije završio je 2012. u bolnici u kojoj danas radi kao kirurg na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju. Njegov su poseban interes transkateterske procedure u kardijalnoj kirurgiji, kirurgija mitralnog zaliska, osiguranje kvalitete u kardijalnoj kirurgiji. Autor i koautor je nekoliko poglavlja u Sveučilišnim udžbenicima kirurgije, preko trideset radova u časopisima indeksiranim u CC, te brojnih priopćenja na domaćim i stranim stručnim skupovima.