Prof.dr.sc. Ratko Matijević, FRCOG

Klinika za ženske bolesti i porode KB“Merkur“

O predavaču

Rođen u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1984. i diplomirao 1989. Nakon završenog staža do 1993. godine radi u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Od 1993. do 1998. godine specijalističko usavršavanje u Ujedinjenom Kraljestvu te članstvo u Kraljevskom zboru ginekologa i opstetričara, Ujedinjenog Kraljevsta, a edukacija i ispiti priznati za status specijaliste ginekologije i opstetricije u Republici Hrvatskoj. Od 1998. radi u Klinici za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh do 2014. kada prelazi u KB Merkur u Zagrebu. Završio je poslijediplomski studij iz Ultrazvuk u kliničkoj medicini te Management u zdravstvu; 1991. godine obranio je magistarski rad, a 2001. godine doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagreb. Od 2006. docent je u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u zvanje izvanrednog profesora izabran je 2011 a redovitog profesora od 2018 od kad je i znanstveni savjetnik. Voditelj je bio dva znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti iz područja perinatologije te suradnik na jednom međunarodnom znanstvenom projektu iz fetalne – maternalne medicine. Radi u Klinici za ženske bolesti i porode KB Merkur, Zavodu za perinatologiju i opstericiju, a uz užu specijalizaciju fetalne i maternalne medicine bavi se sa ostalim segmentima struke. Objavio je 65 znanstvenih i stručnih radova u časopisima s recenzijom od kojih se 32 citiraju u CC-u. Radovi koje je objavio citirani su 509 puta s h indeksom 12. Redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim skupovima, autor je brojnih poglavlja u udžbenicima i priručnicima za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu. Sudjeluje u nastavi predmeta ginekologije i opstetricije na hrvatskom i engleskom jeziku, nastavnik je i član vijeća longitudinalnog predmeta «Temelji liječničkog umijeća», voditelj specijalističkog studija «Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu», suvoditelj metodološkog predmeta studija Biomedicina i zdravstvo «Medicinska praksa zasnovana na dokazima», suvoditelj specijalističkog studija «Management u zdravstvu» te nastavnik brojnih drugih uključujući i tečajeve trajne edukacije 1. kategorije Medicinskog fakulteta. Član je uredničkog odbora časopisa Ginekologija i perinatolgija, Acta Medica Croatica te Gynecology, Obstetrics and reproductive medicine a bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Medicinar te jedan od urednika časopisa Review on ultrasound in Obsterics and gynecology. Član je Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu, Kraljevskog zbora ginekologa i opstetričara Ujedinjenog Kraljevstva te predsjednik udruge perinatologa južne i jugoistočne Europe. Od 2014. godine je predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode, KB Merkur.