Izv.prof.dr.sc. Predrag Pale

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Predrag Pale je stekao diplome diplomiranog inženjera elektrotehnike, magistra elektronike i doktora računarskih znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Četiri je godine radio u gospodarstvu, kao direktor razvoja u Laboratoriju mjerne elektronike i voditelj tehničke podrške u Agromarketingu i Poljoopskrbi. Nakon toga se zaposlio na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na projektima suradnje s gospodarstvom na kojima je projektirao kompjuterizirane mjerne uređaje.

Nastavu je počeo izvoditi u ranim devedesetima i odmah je počeo istraživati drugačije načine podučavanja i kroz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija i kroz nove metode učenja i podučavanja poput projektnog, problemskog i suradnog učenja.

Predrag Pale obrazuje ne samo studente već i nastavnike osnovnih i srednjih škola, ravnatelje, pedagoge, psihologe, roditelje i povremeno učenike osnovnih i srednjih škola te profesionalce u gospodarstvu i javnoj upravi, od voditelja projekata do sudaca.

Na malim, srednjim i velikim projektima kao što su bili izgradnja hrvatskog interneta, CROSBI baze znanstvenih radova, online pristupa digitalnim znanstvenim časopisima i sl. uočio je važnost kvalitetnog upravljanja projektima, promjenama i timovima. Ta je znanja stjecao od iskusnih profesionalaca u prestižnim ustanovama kao što su Kennedy School of Goverment Harvard University, Management Centre Europe, Business Management Consultants i dr.

Stoga danas, osim tema iz područja elektrotehnike i računarstva kao što su računalna forenzika, tehnologije e-učenja i ambijentalna inteligencija, podučava i tzv. profesionalne vještine: međuljudsku komunikaciju, prezentacijske vještine, pregovaranje, upravljanje projektima, rizicima, promjenama, sastancima, konfliktima i sl. Svoje istraživanje obrazovanja i razvoj kao učitelja proširio je pored kognitivne i afektivne i na psiho motoričku domenu podučavanjem klasičnog baleta, jazz dance, trbušnog i tribal fusion plesa te društvenih plesova.

Svoja iskustva i istraživanja u podučavanju u tako širokom spektru tema i za tako široku publiku prenosi između svih tih područja i publika, koristi za osmišljavanje novih obrazovnih alata te razvoj novih metoda podučavanja. Čest je pozvani predavač u Hrvatskoj i inozemstvu na teme inovacija u obrazovanju.

Odlikovan je «Danicom Hrvatskom» s likom Ruđera Boškovića, Državnom nagradom za znanost, Nagradom hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos te nagradom IEEE Education Society „Distinguished Chapter Leadership Award“. Uvršten je u Hrvatsku enciklopediju (LZMK).