Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

O predavaču

Maja Lang Morović, prof. rehabilitator, voditeljica je Odsjeka za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koordinatorica komponente Zdravlje i okoliš Nacionalnog programa Živjeti zdravo, članica Radne skupine za oglašavanje prehrambenih proizvoda djeci (2015.), suradnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Između ostalog, svoje je bogato iskustvo stjecala i na dječjem odjelu KB-a „Sestara milosrdnica“; u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kao i u OŠ Montessori u Zagrebu, u kojoj je vodila radionicu za senzomotornu stimulaciju djece, a u Udruzi Krijesnica radila je kao savjetnica u hematološko – onkološkom kampu za djecu.