Prof. dr.sc. Ana Borovečki, dr.med.

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

O predavaču

Prof.dr.sc. Ana Borovečki, prof. filozofije i komparativne književnosti, specijalistica je kliničke farmakologije s toksikologijom, viša znanstvena suradnica na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. European Master in Bioethics stekla je na Katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji, doktorat znanosti na Radboud Sveučilište Nijmegen, Nizozemska, a mag. sanit. public na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Svoje je iskustvo stjecala na Odsjeku za povijest i filozofiju znanosti HAZU-a, na Katedri za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva Medicinskog fakulteta; Katedri za Socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite MF-a.