Prof.dr.sc. Bojan Biočina

Klinički bolnički Zagreb Klinika za kardijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

O predavaču

Prof. dr. sc. Bojan Biočina predstojnik je Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb koji je u tijeku svoje karijere započeo, ili sudjelovao u nizu pionirskih ostvarenja u kardiokirurgiji u Hrvatskoj, primjerice u timu prve transplantacije srca, prve potpune arterijske revaskularizacije miokarda, minimalno invazivne kirurgije zalistaka, osnivanju prve banke kardiovaskularnog tkiva u Hrvatskoj itd. Posebno područje interesa mu je mehanička potpora cirkulaciji te je 2008. godina implantirao prvu elektivnu cirkulacijsku potporu – cirkulacijsku pumpu u Hrvatskoj, a godinu dana kasnije obavio i prvi transport bolesnika na vantjelesnoj cirkulacijskoj potpori. Član je više stručnih društava, između ostalog i član-osnivač te član upravnog odbora Međunarodnog udruženja za kardiotorakalnu kirurgiju Euroasian Bridge sa sjedištem u Ateni.