Prof.dr.sc. Marina Ajduković

Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu

O predavaču

Marina Ajduković, u trajnom zvanju redovnog profesora na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstojnica je Zavoda za socijalni rad koja je u svojoj nastavnoj karijeri razvila i uvela veći broj kolegija na Studiju socijalnog rada i Studiju prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te kao vanjski suradnik na Studiju psihologije u Zagrebu i Osijeku. Od 2012. godine nastavno djeluje isključivo na matičnoj instituciji kao nositeljica kolegija Integrativni socijalni rad, Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Nasilje u bliskim odnosima na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nositeljica je i kolegija Sudska psihologija na Pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, kolegija Psihologija u javnoj upravi na Studiju javne uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu, pokretačica i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada. Od 2006. godine voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije i iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike. Nagrada Ramira Bujasa za osobito vrijedno znanstveno djelo za knjigu “Psihosocijalni pristup u grupnom radu” dodijeljen ajoj je 1997. godine, a šest godina kasnije i Nagrada Hrvatskog psihološkog društva “Marko Marulić“ za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji. Prije osam godina primila je
Godišnju nagradu za promicanje prava djeteta Sabora RH za promicanje najboljeg interesa djece u javnoj skrbi.