Prof.dr.sc. Miroslav Mastilica

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

O predavaču

Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na kojem radi od 1979. godine, a od 1986. do danas obavljao je dužnosti zamjenika pročelnika Katedre za sociologiju, člana Znanstveno-nastavnog vijeća, Povjerenstva za izbor nastavnika, te člana Povjerenstva za nastavu te Odbora za magisterije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaslužan je za uvođenje metoda aktivne, istraživački orijentirane nastave, pokretač je i voditelj međunarodnog poslijediplomskog tečaja “Human rights and medicine” koji se održavao godišnje u Dubrovniku od 1983. godine. Njegovo je postignuće i u nas prvi put učinjena analiza socioekonomskih nejednakosti u financiranju zdravstvene zaštite. Član je brojnih strukovnih i znanstvanih udruga, a područja njegovog znanstvenog i stručnog rada su zdravstvene nejednakosti, zdravstvena reforma iz prespektive korisnika zdravstvene zaštite, te financiranje zdravstva