Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

O predavaču

Rudolf Gregurek specijalist je psihijatar- psihoterapeut Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb i redovni profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kao specijalist psihijatar u Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb radi od 1990. godine, deset godina kasnije postaje pročelnik Polikliničkog psihoterapijskog odjela, Klinike za psihološku medicinu, a 2001. godine voditelj Referentnog centra za psihoterapiju Ministarstva zdravstva. Dvije godine kasnije postao je voditelj Referentnog centra za suradnu psihijatriju i psihosomatiku Ministarstva zdravlja RH. Između 2003. i 3013. godine bio je predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb. Uveo je više novih izbornih predmeta u studij medicine, dok je u nastavi LMHS Menadžmenta u zdravstvu voditelj modula „Upravljanje javno zdravstvenim programima – Mentalno zdravlje“.