Prof.dr.sc. Selma Šogorić, dr.med., spec. javnog zdravstva

Andrija Štampar School of Public Health, Medicinski fakultet

O predavaču

Prof. dr. sc. Selma Šogorić sa Škole nadornog zdravlja “Andrija Štampar” aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu te svim oblicima nastavnog rada u dodiplomskoj nastavi studenata medicine, na predmetima Socijalne medicine, Uvoda u medicinu, Organizacije zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika, Medicinske etike te u nastavi i organizaciji Poslijediplomskog studija iz Javnog zdravstva. U organizaciji i nastavi međunarodnog poslijediplomskog tečaja “Planning and management of Primary Health Care in Developing Countries” je 1998. godine prihvaćena kao jedini polaznik iz Hrvatske, kao stipendist Salzburg Seminara, na tečaju “Through the Patient s Eyes: Collaboration between Patients and Health Professionals”. Prije 17 godina postala je pomoćnicom direktora Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” za razvoj zdravlja i civilnog društva.