Doc.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med.

O predavaču

Ranko Stevanović od 1985. radi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na mjestu voditelja Odjela za opću/obiteljsku medicinu, na kojem provodi brojna istraživanja iz područja javnog zdravstva. Kroz poslijediplomski studij i specijalizaciju iz opće medicine, te stalnim obilaskom terena i aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima, Ranko se kontinuirano educirao za praćenje pokazatelja u zdravstvu. Kao član projektnog tima posljednjih godina aktivno radi na projektu uspostave i razvoja Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava te Telemedicinskog sustava u RH. Posebni su mu interes procjenjivanje ukupnosti stanja zdravlja, mjerenje kvalitete rada, kao i povezivanje timova opće/obiteljske medicine na rješavanju prioritetnih zdravstvenih problema populacije. Autor je i voditelj programa preventivnih pregleda za osobe starije od 50 godina te Programa procjene kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske medicine.