Stjepan Orešković

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

O predavaču

Stjepan Orešković ima bogato iskustvo u znanosti kao istraživač i profesor na nizu svjetski poznatih sveučilišta te kao menadžer velikih privatnih kompanija, međunarodnih projekata i akademskih institucija.

Osnivač je i direktor  World Health Organization Collaborating Center for HIV Strategic Information  koji je obrazovao više od 2600 polazinka s pet kontinenata iz  107 zemalja svijeta.

Glavni je istraživač (PI) GLOBAL GRAND  projekta (2018-2021) koji uključuje kliničke i bihevioralne timove s Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital te Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor Orešković  vodi zajedničke obrazovne, istraživačke i konzultantske projekte te međunarodne konferencije kao predsjednik, glavni istraživač, fellow, lecturer ili  gostujući profesor na  vodećim sveučilištima u  Sjedinjenim Američkim Državama (Harvard University)  Institute of Coaching at McLean Hospital Harvard Medical School Associate,  Harvard Medical School Blavatnik Institute, Department of Global Health and Social Medicine Center for Bioethics The Ethical Responsibilities of Universities  Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University) Ujedinjenom Kraljevstvu (London School of Economics and Political Science, London School of Hygiene and Tropial Medicine), Francuskoj (L’Ecole Nationale de Santé Publique Université Sorbonne Paris Cité.) Italiji (Università Bocconi, Università di  Trieste) Njemačkoj  (Johann Wolfgang Goethe-Universität,  Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin Institut für Medizinische Soziologie)  i Sloveniji (Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani).

Autor je ukupno 156 recenziranih članaka, knjiga i poglavlja u knjigama (Google Scholar  h-index 17 i10index 32) kod vodećih svjetskih izdavača kao što su Springer Publishing, Elsevier Science, Wiley-Blackwell, Pergamon Press te Cambridge University Press te član savjeta ili redakcija u  časopisima poput Croatian Medical Journal, Harvard Business Review Advisory Council, Socijalna Ekologija i British Medical Journal reviewer

Uspješno je radio je kao konzultant za na velikim projektima za međunarodne organizacije kao što su The World Bank,  European Commission DG Science  i World Health Organization. Predsjednik je Savjeta Centra Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se bavi istraživanjem i promocijom najboljih zdravstvenih metoda i praksi.  Predsjednik je organizacijskog odbora međunarodne konferencije Data Science and Right to Science. Bio je član Upravnog odbora ASPHER-a

Profesor Orešković  u međunarodnoj je javnosti prepoznat po svojim projektima koji njeguju inovativne intervencije i istraživanja zdravstvene zaštite u području bioetikegerontologije, kontrole ovisnosti o duhanu, prevenciji pretilosti, novim oblicima ovisnosti uključujući i ovisnost o internetu.

Njegovi ključni projekti, aktivnosti i urednički članci predstavljeni su u svjetski vodećim znanstvenim  časopisima the Lancet i British Medical Journal te knjigama “Global Health Leadership and Management” (predgovor David Rockefeller), “Global Health Disparities” (Enku Kebede Francis)“Urban Health” (predgovor Michael R. Bloomberg). Nastupao je, pisao priloge ili su njegovi projekti predstavljani u brojnim vodećim međunarodnim i nacionalnim medijima uključujući Huffington Post,  Reuters, Associated Press, CNN, BBC, RTL PTITHRT, NBC.